Menu
Expeditie Uiterwaard IJsseldelta in Kampen weer in volle gang

Expeditie Uiterwaard IJsseldelta in Kampen weer in volle gang

Dit najaar is het vierde seizoen van Expeditie Uiterwaard van start gegaan in Kampen. Expeditie Uiterwaard is een avontuurlijke struintocht voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Na een voorbereidende les op school, bezoeken de leerlingen de uiterwaarden van de IJssel. Door allerlei verschillende opdrachten leren zij meer over de rivier, waterveiligheid, klimaatbestendigheid en het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Er is een pool van negen enthousiaste vrijwillige expeditiegidsen die de expedities begeleiden. 

Voor een schoolklas bestaat Expeditie Uiterwaard uit twee onderdelen. Voor zij het gebied in gaan, geeft de leerkracht een voorbereidende les in de klas. Hierin praten de kinderen over hun ervaring met de IJssel en leren zij alles over de werkzaamheden die er plaatsvinden en het doel van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Daarna bezoeken zij de IJssel om onder leiding van de expeditiegidsen alles met eigen ogen te zien. Door de uitdagende educatieve opdrachten beleven zij de uiterwaarden op een manier die zij niet snel zullen vergeten.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Expeditie Uiterwaard is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken, is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Daarom is het zomerbed tussen de Molenbrug en de Eilandbrug met ongeveer 2 meter verlaagd en het Reevediep aangelegd, een nieuwe zijtak van de IJssel ten zuiden van Kampen richting het Drontermeer. Deze maatregelen zorgen er voor dat bij hoog water de rivier meer ruimte heeft en inwoners uit het gebied beter beschermd zijn tegen overstromingen. Naast het verbeteren van de waterveiligheid, wordt er ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt en er is 350 hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Meer informatie over Ruimte voor de Rivier IJsseldelta staat op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media