Menu
Jonge adviseurs inspireren waterprofessionals uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta

Jonge adviseurs inspireren waterprofessionals uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta

Vrijdag 19 mei vindt de finale plaats van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst in het provinciehuis in Zwolle. 12 schoolklassen van het voortgezet onderwijs en MBO uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta geven advies aan opdrachtgevers van de programma’s ‘Ruimte voor de Vecht’ en ‘Waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’. Tijdens de finale strijden de leerlingenadviesbureaus in de statenzaal om de felbegeerde titel ‘beste adviesbureau van 2017’.

Het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst begint met een markt, waarin de leerlingenadviesbureaus hun adviezen pitchen aan een reizend jurypanel van opdrachtgevers uit de programma’s Ruimte voor de Vecht en IJssel-Vechtdelta. Zij geven advies op vragen als ‘Pas de verschillende mogelijkheden om een rivier meer ruimte te geven toe op de Vecht’, ‘Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water’, ‘Bedenk een voorlichtingscampagne om bewoners in de IJssel-Vechtdelta ‘waterbewust’ te maken’ en ‘Breng in beeld wat bedrijven, zoals ziekenhuizen, energiemaatschappijen en andere kwetsbare organisaties, kunnen doen om de waterveiligheid van hun bedrijf te vergroten’. Uit deze markt selecteert de jury twee adviesbureaus die tijdens de grote finale in de statenzaal mogen strijden voor de titel ‘beste adviesbureau van 2017’. Het jurypanel bestaat uit de bestuurders Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Jan Uitslag (wethouder gemeente Dalfsen), Herman Odink (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta), Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle) en Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen).

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project van Natuur en Milieu Overijssel voor voorgezet onderwijs en MBO uit het Vechtdal en de IJssel-Vechtdelta. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever uit de programma’s Ruimte voor de Vecht en IJssel-Vechtdelta. Adviseurs van de Toekomst brengt jongeren in aanraking met het werkveld van overheden, bedrijven en water. Natuur en Milieu Overijssel werkt in dit educatieve project samen met natuuractiviteitencentrum De Koppel.

Ruimte voor de Vecht
In het programma Ruimte voor de Vecht werken overheden en andere partijen samen voor de toekomst van het Vechtdal. Door klimaatverandering gaat het gaat in de toekomst vaker en harder regenen. Nieuwe meanders (grotere lengte van de rivier door extra bochten) en nevengeulen in de Vecht zorgen ervoor dat al dat extra water veilig afgevoerd kan worden. Zo houden we droge voeten in het Vechtdal. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor een mooi groen Vechtdal, waar men goed kan wonen, werken en recreëren.

IJssel-Vechtdelta
De regio IJssel-Vechtdelta is een hotspot in het landelijke Deltaprogramma. In het gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen en is tegelijkertijd een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer. Door klimaatverandering moeten we ons in dit gebied voorbereiden op meer wateraanvoer door rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer en noodzakelijke extra watertoevoer in droge tijden. In het programma IJssel-Vechtdelta werken we als regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige, waterveilige delta, waar wonen, werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media