Menu
Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Heeft u aandacht voor een gezonde leefstijl binnen uw school en wilt uw school Gezonde School worden of blijven? Vraag dan het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich hiervoor inschrijven. 

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt uw school om Gezonde School te worden. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag kan uw school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kunt u het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3000,- krijgt uw school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website.

Toekenning en verantwoording Ondersteuningsaanbod 2019
Alle scholen (locaties) in het primair-, voortgezet- en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen het Ondersteuningsaanbod aanvragen. Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen maximaal 550 schoollocaties ondersteuning toegekend. Bij een overschrijdend aantal aanmeldingen wordt voor de toekenning een aantal criteria gehanteerd. Deze toekenningscriteria vindt u op de website. 

De toekenning van het Ondersteuningsaanbod vindt plaats in mei 2019, zodat uw school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan 2019-2020.

Ondersteuningsaanbod aanvragen?
Op de website vindt u meer informatie over de ondersteuningsronde 2019 en kunt u een aanvraag doen voor het Ondersteuningsaanbod.

Heeft u na het lezen van de informatie over het Ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media