Menu
Adviseurs van de Toekomst – Milieu & Gezondheid

Adviseurs van de Toekomst – Milieu & Gezondheid

Leerlingen kruipen in de huid van een adviesbureau en werken met professionele opdrachtgevers uit de regio

In Nederland is naar schatting ongeveer 5% van de gezondheidsklachten het gevolg van blootstelling aan schadelijke milieufactoren. Het gaat hier bijvoorbeeld om fi jnstof in de lucht, geluid en zorgwekkende stoffen. Dit kan zorgen voor bijvoorbeeld slaapverstoringen, verergering van astma en bronchitis en een verminderd concentratievermogen. Ook stelt de samenleving de laatste tijd steeds meer kritische vragen over milieurisico’s waarvan de gezondheidseffecten nog onvoldoende bekend zijn. Denk aan straling van draadloos netwerk, hormoonontregelende stoffen en chemische bestrijdingsmiddelen. Provincie Overijssel denkt op dit moment na of en hoe zij gezondheid kan integreren in haar milieubeleid. Op dit moment stuurt de provincie Overijssel namelijk alleen nog op wettelijke milieunormen. Zij wil graag een advies van jongeren hoe de provincie met het milieubeleid in relatie tot gezondheid zou kunnen omgaan.

Adviseurs van de Toekomst
Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan de hand van de didactiek van verhalend ontwerpen aan een serieuze opdracht van een externe opdrachtgever die verbonden is aan een van de overheidspartners van IJssel-Vechtdelta. Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag. Zo brengen zij advies uit over vraagstukken als ‘Wat is er nodig om bedrijventerreinen of ziekenhuizen minder kwetsbaar te maken voor overstromingen?’, ‘Wat kunnen bewoners uit de IJssel-Vechtdelta zelf doen om zich te beschermen tegen overstromingen?’ en ‘Hoe wordt onze stad klimaat-bestendig’? Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst maatschappelijke vraagstukken uit de eigen omgeving met het lokale onderwijs.

Praktische informatie
• Het project vindt plaats tussen januari en juni 2019, de school kan zelf de exacte periode bepalen. De tijdsbesteding van een klas is variabel (minimaal 32 uur) en maatwerk.
• Het kan in projectdagen worden ingevuld, maar ook tijdens reguliere lesuren over een langere periode.
• Mogelijke vakken: aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, technasium, NLT, maatschappijleer, Nederlands, Engels, O&O, life & science, mens & natuur, mens & maatschappij, avo of maatschappelijke stage (combi is mogelijk).
• De didactiek van verhalend ontwerpen leent zich voor elk schooltype, jaar en niveau.
• Deelnemende docenten volgen een korte workshop, waarin de methodiek wordt uitgelegd, dieper wordt ingegaan op het thema, de opdrachtgever, de voorliggende opdracht en de praktische uitvoering (draaiboek) op school.
• Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden:
Heeft u belangstelling voor Adviseurs van de Toekomst – Milieu & Gezondheid of wilt u meer informatie? Neem contact op met Natuur en Milieu Overijssel, info@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 – 4250960. Wij komen graag bij u op bezoek voor een verkennend gesprek.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media