Menu
Adviseurs van de Toekomst – Nieuwe Energie Overijssel

Adviseurs van de Toekomst – Nieuwe Energie Overijssel

Leerlingen kruipen in de huid van een adviesbureau en werken met professionele opdrachtgevers uit de regio

Nieuwe Energie Overijssel is een programma in de provincie Overijssel met als doelstelling: 20% duurzame energie in 2023. Deze energie is afkomstig uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, aardwarmte en wind. Zo worden we minder afhankelijk van fossiele energie (olie en aardgas). Energiebesparing is een tweede kernpunt van het programma. De kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel willen ook graag jongeren betrekken bij het programma. De leerlingen brengen advies uit over vraagstukken als ‘Hoe maak je de woonwijk waar jouw school ligt gasloos?’, ‘Hoe betrek je inwoners bij het verduurzamen van hun eigen leefomgeving?’ of ‘Hoe realiseer je grootschalige energieopwekking bij jou in de buurt?’. Alle voortgezet onderwijs scholen in Overijssel kunnen hieraan meedoen.

Adviseurs van de Toekomst

Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan de hand van de didactiek van verhalend ontwerpen aan een serieuze opdracht van een externe opdrachtgever die verbonden is aan een van de overheidspartners van IJssel-Vechtdelta. Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag. Zo brengen zij advies uit over vraagstukken als ‘Wat is er nodig om bedrijventerreinen of ziekenhuizen minder kwetsbaar te maken voor overstromingen?’, ‘Wat kunnen bewoners uit de IJssel-Vechtdelta zelf doen om zich te beschermen tegen overstromingen?’ en ‘Hoe wordt onze stad klimaat-bestendig’? Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst maatschappelijke vraagstukken uit de eigen omgeving met het lokale onderwijs.

Praktische informatie

  • Het project vindt plaats tussen januari en juni 2019, de school kan zelf de exacte periode bepalen.
  • De tijdsbesteding van een klas is variabel (minimaal 32 uur) en maatwerk.
  • Het kan in projectdagen worden ingevuld, maar ook tijdens reguliere lesuren over een langere periode.
  • Mogelijke vakken: aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, technasium, NLT, maatschappijleer, Nederlands, Engels, O&O, life & science, mens & natuur, mens & maatschappij, avo of maatschappelijke stage (combi is mogelijk).
  • De didactiek van verhalend ontwerpen leent zich voor elk schooltype, jaar en niveau.
  • Deelnemende docenten volgen een korte workshop, waarin de methodiek wordt uitgelegd, dieper wordt ingegaan op het thema, de opdrachtgever, de voorliggende opdracht en de praktische uitvoering (draaiboek) op school.
  • Deelname is kosteloos.

Meer informatie 

Heb je belangstelling voor Adviseurs van de Toekomst – Nieuwe Energie Overijssel of wil je meer informatie? Neem contact op met Alma Streefkerk, streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 – 4250993.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media