Menu
Adviseurs van de Toekomst – IJssel-Vechtdelta

Adviseurs van de Toekomst – IJssel-Vechtdelta

Leerlingen kruipen in de huid van een adviesbureau en werken met professionele opdrachtgevers uit de regio

De IJssel-Vechtdelta is één van de weinige gebieden in ons land waar de eeuwenoude strijd tegen het water nog altijd zichtbaar is: de uiterwaarden, de dijken, de woonterpen met boerderijen, de kolken en de kreken in het weidse landschap. Met het programma IJssel-Vechtdelta werken de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en de Veiligheidsregio IJsselland aan waterveilige en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta, waar het optimaal wonen, werken en recreëren is. De partners uit het programma IJssel-Vechtdelta willen jongeren graag betrekken bij het watersysteem in hun eigen omgeving om hen meer waterbewust te maken. Daarom bieden zij middelbare scholen en MBO’s uit de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland kosteloos het educatieve project Adviseurs van de Toekomst aan. Doet uw klas mee?

Adviseurs van de Toekomst
Bij Adviseurs van de Toekomst werkt een klas aan de hand van de didactiek van verhalend ontwerpen aan een serieuze opdracht van een externe opdrachtgever die verbonden is aan een van de overheidspartners van IJssel-Vechtdelta. Iedere klas die meedoet, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag. Zo brengen zij advies uit over vraagstukken als ‘Wat is er nodig om bedrijventerreinen of ziekenhuizen minder kwetsbaar te maken voor overstromingen?’, ‘Wat kunnen bewoners uit de IJssel-Vechtdelta zelf doen om zich te beschermen tegen overstromingen?’ en ‘Hoe wordt onze stad klimaat-bestendig’? Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk, werken tijdens het proces aan verschillende competenties en presenteren uiteindelijk hun advies tijdens een gezamenlijk eindevenement. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst maatschappelijke vraagstukken uit de eigen omgeving met het lokale onderwijs.

Praktische informatie
• Het project vindt plaats tussen januari en juni 2018, de school kan zelf de exacte periode bepalen.
• De tijdsbesteding van een klas is variabel (minimaal 32 uur) en maatwerk.
• Het kan in projectdagen worden ingevuld, maar ook tijdens reguliere lesuren over een langere periode.
• Mogelijke vakken: aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, nederlands, engels, O&O, life & science, mens & natuur, avo of maatschappelijke stage (combi is mogelijk).
• De didactiek van verhalend ontwerpen leent zich voor elk schooltype, jaar en niveau.
• Deelnemende docenten volgen een korte workshop, waarin de methodiek wordt uitgelegd, dieper wordt inge gaan op het thema, de opdrachtgever, de voorliggende opdracht en de praktische uitvoering (draaiboek) op school.
• Deelname is kosteloos.

Informatie en aanmelden:
Heeft u belangstelling voor Adviseurs van de Toekomst – IJsselvechtdelta of wilt u meer informatie? Neem contact op met Natuur en Milieu Overijssel, info@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 – 4250960. Wij komen graag bij u op bezoek voor een verkennend gesprek.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media