Menu
Rietetalages in het centrum van Kampen

Rietetalages in het centrum van Kampen

Natuur en Milieu Overijssel en Cibap Business zijn in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta een educatief project gestart, waarbij leerlingen uit het basisonderwijs de etalages van leegstaande panden in de binnenstad van Kampen inrichten als ‘rietetalages’. Hiermee maken zij omwonenden bewust van de ruim 40 hectare nieuwe rietmoeras dat aangelegd wordt.

Naast de waterveiligheidsdoelstelling die het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta realiseert, wordt ook gewerkt aan de aanleg van nieuwe natuur. Bij het Drontermeer is een ruim 40 hectare groot rietmoeras aangelegd waar de natuur haar gang mag gaan. Een gezond rietmoeras barst van het leven! Insecten gedijen goed in de natte omgeving, vissen zitten graag tussen de plantenwortels en tal van vogels vinden een beschutte plek tussen de hoge stengels en pluimen. Bijzondere, zeldzame rietvogels zoals de Roerdomp en de Grote karekiet moeten zich er thuis gaan voelen.

Rietetalages door basisschoolleerlingen
Deze beschermde, verstoringsgevoelige rietvogels kunnen we het beste met rust laten in het rietmoeras. Maar Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wil omwonenden en geïnteresseerden wel graag bewust maken van deze nieuwe natuur. Daarom  zijn Natuur en Milieu Overijssel en Cibap Business een educatief project gestart, waarbij zij de natuur naar het centrum van Kampen halen door etalages van leegstaande panden in te richten als ‘rietetalages’. Leerlingen uit groep 8 van basisschool de Fontein hebben, na een korte les over het project en de nieuwe natuur, een ochtend geknutseld. Ze hebben papieren Roerdompen en Grote karekieten geverfd en beplakt. Eind maart worden deze kunstwerkjes in de etalages van de Oudestraat 151 en 155 opgehangen.

LIFE en Natura 2000
In totaal is langs het Drontermeer inmiddels dus ruim 40 hectare nieuw rietmoeras gerealiseerd. Dit wordt toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Dit rietmoeras valt onder LIFE Nature, Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

Meld je aan voor de Gezonde Smikkelweek!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media