Menu
overijssel

Groene schoolpleinen in Overijssel

Van tegelplein tot natuurlijke speel- en leeromgeving

Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel voor 2025 te vergroenen. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel ondersteunen de komende jaren scholen in dit proces. Dit doen zij samen met de provincie en andere partners. Als vervolg op de succesvolle prijsvraag “Groenste Schoolplein van 2018” werken we nu aan een provinciaal programma om dit te realiseren.

Excursie Groene schoolpleinen Assen
Op 4 juli bezocht het Programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel zes voorbeelden van groene schoolpleinen in Assen. Bij alle zes de schoolpleinen bleken de scholen enthousiast over het resultaat en vooral over wat het voor de kinderen doet. Van kinderen die aangaven “eindelijk verstoppertje te kunnen spelen” tot drastische afnames in het aantal geregistreerde conflictsituaties op het schoolplein. Bij alle scholen bleek begeleiding in het vinden van financiële middelen en bij de “juiste” keuzes maken in de groenelementen en type beplanting doorslaggevend om tot realisatie te komen.
De excursie liet zien dat er niet één recept of definitie is van een groen schoolplein. Duidelijk werd wel dat een meer natuurlijke speel- en leeromgeving rond de school door deze zes scholen als een grote meerwaarde werd ervaren en dat het, met wat begeleiding, ook realiseerbaar is.

Blijf op de hoogte
Na de zomer verwachten we u meer te kunnen vertellen over hoe het programma er precies uit gaat zien. Blijf op de hoogte via de website groeneschoolpleinenoverijssel.nl . Daar vindt u nu nog de mooie voorbeelden uit de prijsvraag, maar straks meer informatie over het programma en verdere contactinformatie.

Natuur voor elkaar
Het vergroenen van schoolpleinen is één van de acties van de uitvoering van het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ dat met diverse partners is opgesteld. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het programma Groene schoolpleinen Overijssel, neem dan contact op met de projectleider Anne-Floor Zuurbier, 038-4250960, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media