Menu
Jongeren adviseren gemeente Kampen over energietransitie en omgevingsvisie

Jongeren adviseren gemeente Kampen over energietransitie en omgevingsvisie

Vrijdag 26 januari vond de finale plaats van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst in Kampen. Vier havo-3 en vwo-3 schoolklassen van het Pieter Zandt Scholengemeenschap gaven als jongerenadviesbureau advies aan gemeente Kampen over de energietransitie en omgevingsvisie. In een spannende eindstrijd streden Greenergie en 3VB voor de felbegeerde titel ‘beste adviesbureau’. Greenergie won met hun adviezen over op welke manier de inwoners en gemeente Kampen samen het meest effectief kunnen toewerken naar een 100% duurzame energievoorziening in 2050. In hun advies was bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel.

In de afgelopen tien jaar zijn we ons steeds meer bewust dat de huidige fossiele energiebronnen (gas, kolen en olie) niet meer onbeperkt beschikbaar zijn. Ook heeft het gebruik van deze bronnen ongewenste effecten op het milieu: klimaatverandering door de opwarming van de aarde. Zowel de Nederlandse overheid als de provincie Overijssel hebben zich als doel gesteld om in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te hebben.

Ook de gemeente Kampen wil het gebruik van fossiele brandstoffen verder ombuigen naar het gebruik van duurzame energie. Dit is een belangrijk vraagstuk in de omgevingsvisie die de gemeente samen met de inwoners in 2018 wil maken. De eerste stappen in de energietransitie zijn gezet: de nieuwe wijk Reeve wordt gasloos, het glastuinbouwgebied Koekoekspolder maakt gebruik van geothermie/aardwarmte en er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een aardwarmtenet. Maar de gemeente kan deze energietransitie niet maken zonder de steun en inzet van haar inwoners. Daarom vroeg zij input aan de leerlingen van het Pieter Zandt Scholengemeenschap hoe zij de inwoners uit Kampen kan betrekken bij deze opgave.

Leerlingenadviesbureaus
Een week lang gingen ruim 120 leerlingen van Pieter Zandt als leerlingenadviesbureaus aan de slag met deze opgave. Ze deden onderzoek, verzamelden en verwerkten informatie, vormden een eigen visie en mening en droegen oplossingen aan voor het vraagstuk. Gedurende de week waren er verschillende contactmomenten tussen de adviesbureaus en experts. De week sloot af met een groot eindevenement.

Spannende finale
Het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst begon met een markt, waarin de leerlingenadviesbureaus hun adviezen pitchten aan een reizend jurypanel van wethouder Gerrit-Jan Veldoen, burgemeester Bort Koelewijn, experts en leerlingen. Uit deze markt selecteerde de jury twee adviesbureaus die tijdens de grote finale op het podium streden voor de titel ‘beste adviesbureau’. Greenergie kwam als grote winnaar uit de bus. Naast een waterturbine in de IJssel, een vortex, een glow-in-the-dark-wegdek en een windmolen attractiepark, gaf het adviesbureau ook aan wat huishoudens zelf kunnen doen (inclusief terugverdientijd). Greenergie vindt het belangrijk dat gemeente Kampen de bewoners betrekt bij haar plannen, ook bij niet geslaagde projecten. Dit kan volgens hen via interactieve Apps, enquêtes en het uitdelen van keurmerken aan bedrijven en organisaties.

Wethouder Veldhoen gaf direct aan dat de gemeente zeker aandachtig gaat kijken naar de plannen die de adviesbureaus hebben ingediend. ‘Tussen alle creatieve ideeën zitten pareltjes die we verder uit kunnen werken en hopelijk toe kunnen passen’, aldus Veldhoen. Juryvoorzitter burgemeester Koelewijn: ‘Ik ben er trots op dat wij als gemeente Kampen hebben mogen deelnemen aan het project Adviseurs van de Toekomst. We hebben mooie, inspirerende adviezen en ideeën gehoord van de adviesbureaus over het uitdagende vraagstuk van energietransitie. En op het gebied van participatie. Want uit alle adviezen blijkt, dat we bij het oplossen van dit vraagstuk de betrokkenheid en inzet van onze bewoners hard nodig hebben. Ik ben erg onder de indruk van de creatieve bijdrage van de scholieren aan een thema dat ook voor hun toekomst van groot belang is.’

Adviseurs van de Toekomst
Adviseurs van de Toekomst is een project van Natuur en Milieu Overijssel voor het voorgezet onderwijs en MBO uit de provincie. Binnen het project gaan klassen aan de slag met een opdracht voor een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst brengt jongeren rondom duurzaamheidsvraagstukken in aanraking met het werkveld van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media