Week van de Circulaire Economie

Week van de Circulaire Economie

6 februari 2023

    De week van de circulaire economie gaat over slim omgaan met grondstoffen, zodat we ze keer op keer kunnen hergebruiken. Zo zijn er geen nieuwe grondstoffen meer nodig. Dit is beter voor de aarde!


    Op https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/ vind je informatie over deze week, maar geen lesmaterialen. Wij hebben wel een aantal leskisten over circulaire economie in ons aanbod. Ze staan bij ons aanbod onder het thema “grondstoffenkringloop”.


    Terug naar agenda