Privacy

Privacyverklaring

Natuur en Milieu Educatie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar supporters/achterban en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding als supporter of lezer van onze nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Natuur en Milieu Overijssel alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van Natuur en Milieu Overijssel treft u een aantal links aan naar andere websites. Natuur en Milieu Overijssel draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Omgang persoonsgegevens
Om lesmateriaal van Natuur en Milieu Overijssel te reserveren, maak je gebruik van ons digitale reserveringssysteem Edso. Om deze reservering goed te laten verlopen hebben wij een aantal basisgegevens van je nodig. Wanneer je deelneemt aan de educatieve projecten van Natuur en Milieu Overijssel, hebben wij deze basisgegevens ook nodig. Bij educatieve projecten kun je onder andere denken aan Expeditie Uiterwaard, Adviseurs van de Toekomst, de Voorleesactie en de e-BATTLE. Het gaat om de volgende basisgegevens:

  • Naam BSO / school
  • Adresgegevens BSO / school
  • Naam leerkracht
  • E-mailadres leerkracht
  • Telefoonnummer leerkracht
  • Groep

Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om de reserveringen en de educatieve projecten goed te laten verlopen. Bij Natuur en Milieu Overijssel gaan wij zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en we doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zijn bij ons bovendien goed beveiligd en we delen deze nooit zonder jouw toestemming met derden. Jouw gegevens kun je verder op ieder gewenst moment inzien, wijzigen en verwijderen.

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij Natuur en Milieu Overijssel aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt Natuur en Milieu Overijssel aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Natuur en Milieu Overijssel van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u mailen naar info@natuurenmilieuoverijssel.nl of bellen naar 038-4250960.