550 Kinderen van 22 basisscholen uit heel Overijssel verzorgden en plantten hun eigen boom!

2 mei 2023

550 Kinderen van 22 basisscholen uit heel Overijssel verzorgden en plantten hun eigen boom!

22 basisschoolklassen deden vorig jaar mee met het educatieve project “van Zaadje tot Boom”. Tijdens dit project leren kinderen zorgdragen voor de groei en ontwikkeling van hun eigen boom. Kleine boompjes worden door de leerlingen opgekweekt tot grotere boompjes. De kinderen volgden de ontwikkeling van de boom met ondersteuning van een uitgebreid lespakket, met lesbrieven, werkbladen en educatieve filmpjes. De boompjes zijn uiteindelijk door de kinderen geplant op of rondom de landelijke boomfeestdag in november. In sommige gevallen op het schoolplein maar soms ook op een andere locatie in de buurt.

Hulp van boomconsulenten

Speciaal voor dit project werden er vrijwillige boomconsulenten geworven en getraind die de scholen hielpen met hun enthousiasme en kennis over bomen. Ze gaven één of meerdere gastlessen en hielpen de scholen met het vinden van een locatie en het planten van de bomen met de scholieren. De kinderen volgenden vier korte, speciaal ontwikkelde lessen over bomen en het verzorgen daarvan, zoals over de boomkwekerij, boomkenmerken, en biodiversiteit. Onderdeel van de lessen zijn vier leuke klokhuisachtige filmpjes.

Plantlocaties van de bomen

Veel bomen zijn op of rondom het eigen schoolplein geplant. Soms ook op andere locaties in samenwerking met de gemeente of een natuurorganisatie. In Zwolle werden de bomen bij de Aa- landen geplant, in Hengelo bij het Weusthagpark, in Ommen bij een herdenkingsbosje en in Deventer op Landgoed t Schol. Eén van de scholieren van de basisschool Adwaita in Deventer zei dat het planten van de bomen de mooiste les van het schooljaar was en ook beter dan de digitale lessen, “dit was in ’t “echie”. In totaal werden er maar liefst 1.000 nieuwe bomen geplant!

In mei 2023 start er een nieuwe ronde van Zaadje tot Boom. Scholen kunnen zich hiervoor melden bij Natuur en Milieu Overijssel.